Ցերեկային Աղոթք և Երկրպագություն | Daytime Prayer, Worship

Ցերեկային Աղոթք և Երկրպագություն | Daytime Prayer, Worship

The event is finished.