Հիվանդանոցի Ծառայություն

Ընդհանուր Տեղեկություն

Հիվանդանոցի ծառայության մասին

    • Ամեն շաբաթ, առավոտյան ժամը 10։00-ին
    • Մեզ շրջապատող մարդիկ մեր օգնության և աջակցության կարիքն ունեն։ Մենք փորձում ենք օգնության հասնել մեր տեղական հիվանդանոցներին և մեծահասակներին, ովքեր Հիսուսի կարիքն ունեն։