Մանկական Ծառայություն

Ընդհանուր Տեղեկություն

Մանկական Ծառայության մասին

    • Կիրակնօրյա և այլ մեծամասշտաբ իրադարձությունների ժամանակ։
    • Երեխաները մեր ապագան են, և մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի նրանք լինեն աստվածահաճո ազդեցության ներքո և իրենց վաղ տարիքից ստանան աստվածաշնչյան կրթություն։
    • Մեր կիրակնօրյա դպրոցում երեխաները խաղում են և սովորում Հիսուսի ու կյանքի աստվածաշնչյան սկզբունքները։